Topplistan

Poängräkningen för topplistan fungerar så här (endast om man svarar rätt):

 • 1.a plats - 10 poäng
 • 2:a plats - 7 poäng
 • 3:e plats 5 poäng
 • Topp 25% - 3 poäng
 • 25-50% - 2 poäng
 • 50-100% - 1 poäng


PRIVACY POLICY


Denna privacy policy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.


Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress.


Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring.


Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.


Oss Bikes AB är personuppgiftsansvarig

Oss Bikes AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vilka typer av information samlar vi in?

När du kontaktar oss eller registrerar dig via ett formulär kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar

.

Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Sälj- och marknadsföringsaktiviteter
 • Crime Hunters-tävlingar


Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

  När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angiven ovan samtycker du till att:

  • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
  • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra tjänster
  • Vi får kontakta dig via e-post


  Hur länge sparas uppgifterna?

  Vi behandlar personuppgifter så länge du vill fortsätta få inbjudningar till Crime Hunters tävlingar

  .

  Vem kan ta del av uppgifterna?

  Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget som arbetar på avdelningarna för marknad, försäljning och leverans.

   .

   Hur skyddar vi dina uppgifter?

   Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Uppgifterna hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR. All information omfattas av sekretssavtal och vår personal har tillgång till endast de system och funktioner som deras arbetsuppgifter kräver.


   Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

   Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss innebär att du inte längre kan delta i våra tävlingar

   .

   Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.


   Kontaktuppgifter till Oss Bikes AB

   Oss Bikes AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

   Oss Bikes AB
   Atlasgatan 10, 113 20 STOCKHOLM
   info@crimehunters.se